درس پژوهی

درس پژوهي برگردان واژه ژاپني  jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است .

درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 25 آبان1391 و ساعت 10:54 |
ممکن است فرزند شما چپ دست باشد ، برای این عده از دانش آموزان چه کاری باید انجام دهیم؟ چرا برخی از افراد چپ دست هستند؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه 6 آذر1390 و ساعت 21:26 |

چهل گام در مسير ارائه ي الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در  برنامه ی درسی قرآن دوره ی ابتدايي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 مرداد1390 و ساعت 10:52 |

مقدمه

همان طور كه مي دانيد مقام معظم رهبري در روز معلم سال 1385 در بياناتي کاملاً صريح و شفاف درباره ي ضرورت توجه متوليان تعليم و تربيت کشور به جايگاه قرآن کريم در وزارت آموزش و پرورش فرمودند :

 « ... مسئله‏ي ديگري كه مي‏خواهم به عنوان يك نكته عرض كنم، مسئله‏ي قرآن در آموزش و پرورش است. قرآن در آموزش و پرورش حقيقتاً مهجور واقع شده است... علت اين است كه در دوراني طولاني، قرآن در آموزش وپرورش ما، به‏ خصوص در آن سنين يادگيري مهجور بوده يا اصلاً وجود نداشته است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، توقع اين بود كه يك كارِ كارستاني انجام بگيرد, البته كارهايي هم شده است، ليكن جاي حضور قرآن در دوره‏هاي گوناگون - چه دبستان، چه دبيرستان و چه راهنمايي - واقعاً خالي است. بايد فكر بشود. نه به شكل تحميلي، نه به شكل بيزاركننده و دوركننده؛ بلكه به شكل صحيح. امروز خوشبختانه حركت قرآني در كشور خيلي خوب است؛ ليكن در آموزش و پرورش بايد نهادينه شود؛ ما در اين زمينه, نيازمند تحول هستيم »

شايسته آن بود پس از فرمايش مقام معظم رهبري درباره ي مهجوريت قرآن در آموزش و پرورش, برنامه ريزي هاي کمي و کيفي مانند تشکيل معاونت قرآني, فعال سازی شوراهاي برنامه ريزي درحوزه هاي ستادي و کميته هاي اجرايي استاني و منطقه اي و مدرسه اي انجام مي شد و ضمن برگزاري همايش ها و سلسله نشست هايي به منظور شناسايي ابعاد مهجوريت قرآن در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش, به تبيين کارشناسانه  و ارائه راه کارهاي مناسب پرداخته مي شد؛ با اين وجود اگر امروز هم وضعيت فعلي جايگاه آموزش و فعاليت هاي قرآني در بزرگ ترين نهاد وزارتي کشور مورد بررسي, نقد و اصلاح قرارگيرد؛ قطعاً مي تواند منشاء خيرات و بركات فراواني شود, البته به شرطي كه علاوه بر بصيرت, با همت و کار مضاعف نيز همراه باشد.

در اين مجال اندک و با توجه به تنوع موضوعات ارائه شده, تنها به ارائه ي اجمالي مسائل مهم و قابل پيگيری در دوره ی ابتدايي, آن هم در قالب 40 نکته و پيشنهاد بسنده مي شود. اميد است بيان اين مطالب, قدمی هر چند کوچک اما مفيد در ترسيم مسير ارائه ی الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت در آموزش قرآن دوره ی ابتدايي محسوب شود.

انشاءالله

رضا نباتي

كارشناس قرآن دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي

کارشناس ارشد تعليم و تربيت اسلامي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 مرداد1390 و ساعت 10:48 |

حوزه‌ي يادگيري رياضيات

·        ر‌ياضيات ر‌يشه در قوه‌ تعقل انساني و نقشی مؤثر در درک قانونمندي طبيعت دارد.

·     ر‌ياضيات به عنوان علم مطالعه‌ الگوها و ارتباطات، هنری با نظم و سازگاری درونی، زبانی دقيق برای تعريف دقيق اصطلاحات و نمادها و ابزارکار در بسياری از علوم و حرفه‌ها تعريف شده است.

·    وجه مهم ر‌ياضی توانمند سازی انسان برای توصيف دقيق موقعيت‌های پيچيده، پيش‌بيني و کنترل وضعيت‌های ممکن مادي- طبيعي، اقتصادي، اجتماعي است. بنابراين، توانايي به كارگيري رياضي در حل مسائل روزمره و انتزاعي، از اهداف اساسي آموزش رياضي مي‌باشد.

ضرورت و كاركرد حوزه:

·    ر‌ياضيات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه جهت حل مشکلات زندگی در حوزه‌های مختلف به‌شمار می‌آ‌يد و دارای کاربردهاي وسيع در‌ فعاليت‌های متفاوت انسانی است.

·    ر‌ياضيات، موجب تربيت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسا‌ئل بتوانند به طور منطقی استدلال کنند، قدرت تجز‌يه و انتزاع داشته باشند و درباره‌ پد‌يده‌های پيرامونی تئوری‌های جامع بسازند.

·    از ا‌ين منظر، ر‌ياضي علمي است كه نقشي‌ مؤثر در شناخت طبيعت و دقت بخشي به مفاهيم سا‌ير علوم را داراست و نشان دهنده‌ چارچوب اصلي روش‌ها‌ي تفكر و فهم انساني است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه 11 مرداد1390 و ساعت 6:38 |

حوزه‌هاي يادگيري

     با ظهور سطحي از برنامه‌ريزي به نام برنامه درسي ملي، مفاهيم جديدي وارد ادبيات رشته‌ي برنامه‌ريزي درسي شد؛ مفهوم حوزه‌ي يادگيري يكي از آن مفاهيم است. جست‌و جو در اين مورد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اين مفهوم و مفهوم حوزه‌ي محتوايي توسط بسياري از افراد معادل يكديگر در نظر گرفته مي‌شوند؛ اما براي هيچ‌يك در دايره‌المعارف‌هاي برنامه درسي تعريفي ارائه نشده است. در برنامه درسي برخي كشورها مي‌توان تعريف حوزه‌ي يادگيري را يافت. به عنوان مثال در برنامه درسي نيوزلاند تعريف زير براي حوزه‌ي يادگيري ارائه شده است.

” The New Zealand Curriculum specifies seven essential learning areas which describe in broad terms the knowledge and understanding which all students need to acquire.”

" برنامه‌درسي نيوزلاند هفت حوزه‌ي يادگيري ضروري را مشخص مي‌سازد كه گستره‌ي دانش، و ادراكاتي كه همه‌ي دانش‌آموزان نياز به كسب آن دارند را شرح مي‌د‌هند."

همانطور كه مي‌بينيد در اين تعريف فقط به «گستره‌ي دانش و ادراكات مورد نياز دانش‌آموزان» اشاره شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه 10 مرداد1390 و ساعت 9:35 |

تاكيدات اصول انتخاب و سازماندهي محتوا

اصل دروني‌سازي

استفاده از الگوهاي هدف‌نويسي رايج، و جداسازي اهداف در سه حيطه‌ي دانستني‌ها، مهارت‌‌ها، و نگرش‌ها و به تبع آن جزئي‌سازي فعاليت‌ها و تجربيات يادگيري، مانعي در جهت يكپارچه‌سازي و دروني‌سازي يادگيري‌ها و ناكارآمدي آن‌‌ها به شمار مي‌آيد. در انتخاب و سازماندهي  محتوا، تجربيات يادگيري تدارك ديده شده از سوي برنامه‌ريزان و مربيان بايد در سه عرصه‌ي‌ علم، عمل و اخلاق به صورت يكپارچه و به‌هم پيوسته ارائه شود تا زمينه‌ كسب معرفت و در نتيجه شكل‌گيري دو صلاحيت مبنايي يعني تفكر، تعقل و ايمان را فراهم كند. در واقع برنامه‌ريزان، مولفان، و مربيان مي‌بايد هم خود را بر پرورش تفكر،  آن هم تفكري كه منجر به شكل‌گيري باورها و ايمان شود، قرار دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 8:25 |

چهارچوب برنامه درسي عناصري را تعريف مي‌كند كه براي تدريس و يادگيري در مدارس كشور،  بنيادي هستند. اين چهارچوب اصول و سياست‌هايي را بيان مي‌كند كه به كليه‌ي تدريس‌ها و يادگيري‌ها جهت مي‌دهد. محتواي برنامه‌ي درسي در بين عناصر و مؤلفه‌هاي نظام آموزشي از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است.  از طريق محتواست كه نظام آموزشي به طور مستقيم با شخصيت متربيان مرتبط مي‌شود و آثار گوناگوني در روح و روان آنان بر جا مي‌گذارد.  اين عنصر به دليل ويژگي‌ها و ماهيت خود از ديدگاه‌هاي فلسفي و باورهاي مختلف اثر مي‌پذيرد و هر ديدگاه فلسفي مي‌تواند به آن جهت خاصي ‌بخشد،  به همين دليل تعيين سياست‌هاي كلي و اصول مبنايي انتخاب محتوا در برنامه‌هاي درسي نظام آموزشي كشور بر اساس مباني ضرورت پيدا مي‌كند و كم توجهي به آن، محتوا و در نتيجه متربيان را از جهت‌گيري‌هاي اصلي نظام تعليم و تربيت رسمي كشور دور مي‌سازد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 8 مرداد1390 و ساعت 12:20 |
جهت مشاهده متن کامل طرح درس سالانه علوم تجربی پنجم ابتدایی بر روی اینجا کلیک کنید.
+ نوشته شده توسط در چهارشنبه 31 فروردین1390 و ساعت 21:11 |

این که فرد خود یاد بگیرد از اتصال کلمه ای در یادگیری مطالب جدید استفاده کند. تنها راه درک افراد از قدرت واقعی روش اتصال کلمه ای است. این برای مطالب انتزاعی تر و نا آشنا تر بهتر است. همکاران نباید آن را تنها به شکل چیزی « خوب برای شاگردان» مطرح کنند. باید آن را در وجود خود درک کنند تا بتوانند ان را به خوبی درس دهند. بیایید درباره اش بیاندیشیم. این مطلب را شاید بتوان درباره ی همه ی الگوها بیان نمود.   

                                            ( از نامه مایک مک کیبن به بروس جویس)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه 2 فروردین1390 و ساعت 23:55 |
بر روی نام درسها کلیک نموده و آزمون مورد نظر را دانلود کنید .

آزمون جغرافیا( دانلود کنید)

آزمون علوم ( دانلود کنید)

آزمون نگارش و انشای فارسی (دانلود کنید)

آزمون ریاضی ( دانلود کنید)

                                              

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه 16 اسفند1389 و ساعت 22:30 |
طرح سالانه درس قرآن پایه پنجم ابتدایی

ماه

هفته

ساعات

درس

موضوع درس

مهر

اول

اول

اول

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

دوم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

سوم

اول

دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

چهارم

اول

جلسه سوم

دوم

جلسه چهارم

برای مشاهده بقیه طرح درس سالانه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه 8 آذر1389 و ساعت 22:58 |

بخش پذیری بر اعداد 2-3-4-5-6-9-10-12-15

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند.

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

 اعدادی بر 7 بخشپذیرند که رقم یکان آنها را  2 برابر کرده ازبقیه ارقام کم کنیم و این عمل را ادامه می دهیم تا حاصل بر 7بخشپذیر باشد.

اعدادی بر 8 بخشپذیرند که 4برابر رقم صدگان را با 2برابر رقم جمع کرده وحاصل را با رقم یکان جمع کنیم جواب بدست آمده بر 8 بخشپذیر باشد.

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر10 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

اعدادی بر11 بخشپذیرند که اگر ارقام آنها رایک در میان باهم جمع کنیم و دو عدد حاصل را از هم کم کنیم جواب بدست آمده بر 11بخشپذیراست.

اعدادی بر12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

اعدادی بر ۱۳ بخش پذیرند که رقم یکان را4برابر کرده به بقیه ارقام بیفزاییم واین عمل را ادامه دهیم اگر حاصل مضربی از 13باشد آن عدد بر13 بخشپذیر است.

اعدادی بر15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیر باشند.

اعدادی بر 17 بخشپذیرندکه اگر 5برابر رقم یکان را از بقیهارقام کم کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر 17 بخشپذیر باشد

اعدادی بر 19 بخشپذیرندکه اگر 2برابر رقم یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم و این عمل را ادامه دهیم حاصل بر19 بخشپذیر باشد

+ نوشته شده توسط در شنبه 6 آذر1389 و ساعت 22:18 |

مقدمه

دیوید آزوبل یکی از روانشناسان بسیار نادری است که خود به طور هم زمان آموزش، یادگیری وبرنامه ی درسی را مخاطب می سازد. نظریه یادگیری معنی دار کلامی او سه مطلب را در نظر دارد: 1- چگونه دانش(محتوای برنامه درسی)سازمان می یابد.2- عقل چگونه برای جریان پردازش اطلاعات جدید(یادگیری)کار می کند.3-چگونه معلمان در هنگام ارائه مطالب جدید به شاگردان (تدریس)می توانند این نظرات درباره ی برنامه ی درسی ویادگیری را به کار گیرند.

الگوی سازمان دهنده از پیش برای استحکام بخشیدن به ساخت شناختیهای شاگردان تدوین گردیده است. آزوبل این اصطلاح را برای دانش فرد در هر زمان از مطلبی خاص واین که چه اندازه آن دانش خوب سازمان یافته وروشن استوار است،به کار می گیر(آزوبل،1963؛ ص 27). به بیان دیگر ، ساخت شناخت به این می پردازد که از یک رشته چه نوع دانشی،چه مقدار وتاچه اندازه در ذهن ما خوب سازمان یافته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 آبان1389 و ساعت 19:24 |

ارزش یابی مستمر وپایانی پیشرفت تحصیلی درس قرآن

درس قرآن در پایه ی پنجم ابتدایی به صورت شفاهی وبه دو نوع ارزش یابی می شود:

الف) ارزشیابی مستمر                           ب) ارزشیابی پایانی

الف) ارزشیابی مستمر: نمره ی ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری تعیین می شود. اهمّ این

 فعالیت ها عبارتند از :

1-اعلام آمادگی برای خواندن آیات وعبارات از روی کتاب درسی

2-مشارکت درکار گروهی به منظور فهم بیشتر(بیان مصادیق پیام قرآنی )

3- مشارکت در جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی وهمراهی با نوار آموزشی

4 بیان داستان های قرآنی

5-  میزان توانایی در خواندن آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی(در پرسش های تدریجی)

6- انجام فعالیت های کار در کلاس

7- انجام منظم تکلیف اُنس با قرآن در خانه

8-  خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا از روی قرآن کامل.

تبصره: بدیهی است اگر دانش آموزی در خواندن آیات از روی قرآن کامل موفقیت لازم را کسب نکرده است نباید از او نمره ای کسر شود.

9-  انجام فعالیت های خارج از کلاس درس قرآن. مانند:

-  تهیه ی نوار آموزشی قرآن یا سایر نوارهای قرآن واستماع آن درخانه

-  خواندن قرآن درخانه

-  مطالعه ی کتاب های جانبی درباره ی داستان های قرآنی، پیام های زندگی(پیام های قرآنی) وآشنایی با قرآن ومطالب وموضوعات آن

- حفظ برخی ازسوره ها، آیات وپیام های قرآنی

-   تلاوت قرآن با صوت خوش وزیبا

-  نقاشی ،خوشنویسی وانجام سایر کارهای هنری درباره ی پیام های قرآنی، داستان ها و...

-   شرکت در جلسات قرآنی ومسابقات قرآنی مانند حضور در دارالقرآن ها وسایر برنامه های مشابه

-   جمع اوری مطالبی درباره ی قرآن از مجموعه ی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی

-  توجه به اخبار روز قرآنی وبیان برخی از آنها در کلاس با استفاده از روزنامه ها، رادیو قرآن،سیمای قرآن، برنامه های صدا وسیما و...

-  تولید روزنامه های دیواری خاص قرآن با ارائه ی مطالب مربوط به قرآن در روزنامه های دیواری مدرسه

-   توانایی دانش آموزان در معنا کردن عبارات قرآنی

بدیهی است آموزگاران عزیز میتوانند در چارچوب برنامه های آموزش قرآن ومناسب با اصول، محتوا وروش های آن دانش آموزان را به هر فعالیت مناسب دیگری نیز ترغیب و تشویق کنند.

دو تذکر مهم

1-بدیهی است اگر دانش آموزی در عموم فعالیت های فوق غیر از فعالیت بند 5 موفقیت لازم را کسب نکرده است نباید از او نمره ای کسر شود؛ بلکه انجام این فعالیت ها مشوق دانش آموزان بوده و موجب کسب نمره ی تشویقی می شود.

2- نباید پرداختن به فعالیت های خارج از کلاس، فعالیت های اصلی اموزش قرآن را تحت الشعاع قرار دهد

 

آموزگار باتوجه به وضعیت هر دانش آموز نسبت به این فعالیت ها و با اولویت دادن به میزان توانایی روخوانی آیات وعبارات قرآنی که هدف اصلی درس قرآن در دوره ی ابتدایی است، نمره ی هر دانش آموز را در ارزش یابی مستمر مشخص می کند. در این جا چند نکته مهم یاد آوری می شود:

1- در ارزش یابی مستمر نباید میانگین نمرات طول نیم سال ملاک باشد بلکه روند پیشرفت دانش آموز مد نظر است. چنین انتظار می رود روند یادگیری عموم دانش آموزان رو به رشد باشد واگر استثنائاً دانش آموزی چنین پیشرفتی ندارد باید علت آن را بررسی کرد وحتی الامکان رفع اشکال نمود.

2- در ارزشیابی مستمر باید به تفاوت های فردی دانش آموزان نیز توجه شود. برای مثال ، دانش آموز کم استعدادی که از تلاش وکوشش خوبی برخوردار است نباید با دانش آموزان قوی سنجیده شده وملاک ارزش یابی آن ها یکسان باشد.

3- با توجه به ایین نامه ی امتحانات «ابتدایی و راهنمایی» حداقل پنج نمره از نمره ی ارزش یابی مستمر دانش آموزان در هر نیم سال به فعالیت های خارج از کلاس آن ها اختصاص دارد. انجام تکلیف انس با قرآن در خانه می تواند یکی از مهم ترین فعالیت های خارج از کلاس باشد، دانش آموزانی که این تکلیف را منظم انجام می دهند هر چند که گاهی در انجام آن ها با اشتباه روبه رو شوند می توانند حداکثر نمره ی فعالیت های خارج از کلاس را به خود اختصاص دهند.

ب) ارزش یابی پایانی:

در پایان هر نیم سال از دانش آموزان به صورت شفاهی به شرح زیر ارزشیابی پایانی به عمل می آید.

ردیف

مواد ارزش یابی

میزان ارزش یابی

نمره

سطح انتظار

 

1

خواندن آیات

جلسه ی اول دروس

حدود چهار سطر

 

9

 

خواندن به صورت معمولی وروان

 

 

2

خواندن آیات

آخرین صفحه ی دروس

حدود چهار سطر

9

خواندن به صورت شمرده و آرام

 

3

 

پیام قرآنی

 

دو پیام

 

 

2

پس از روخوانی عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن از روی کتاب بتواند با استفاده از تصاویر کتاب یا بدون آن، مفهوم پیام را به زبان خود توضیح دهد یا نمونه ومصداقی از آن را بیان کند

4

جمع

20

 

تبصره: هر دانش آموز می تواند با توجه به هر یک از موارد زیر ودر مجموع حداکثر 2 نمره ی تشویقی کسب کند:

1-   قرائت آیات، تقریباً شبیه نوار آموزشی

2-   روان خوانی حدود نیم صفحه از مصحف کامل

3-  حفظ یک صفحه(یا به میزان یک صفحه از آیات مختلف ) از صفحات قرآنی کتاب درسی

4-  حفظ حداقل چهار پیام قرآنی از پیام هایی که در نیم سال تدریس شده است.

شیوه ی کسر نمره در ارزشیابی پایانی

الف- روخوانی:

1- کسر نمره به علت غلط خواندن :به ازای هر کلمه ی غلط خوانده شده نیم (5/0) نمره کسر می شود. در صورت تصحیح غلط توسط دانش آموز – با تذکر یا بدون تذکر معلم – نمره ای کسر نمی شود و اگر.یک کلمه را چند بار غلط تکرار کند فقط یک نمره کسر خواهد شد

2- کسر نمره از نظر کیفیت و سرعت خواندن :در صورتی که دانش آموز نمی تواند آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی را به صورت معمولی وروان بخواند ویا مکث وبرگشت های زیاد دارد، با توجه به میزان نقص، حداکثر دو نمره کسر می شود.

ب- پیام قرآنی: اگر دانش آموز پس از خواندن متن و ترجمه ی پیام از روی کتاب نتواند درباره ی آن توضیح دهد یا مصداقی را بیان کند و یا توضیح ارائه شده خیلی از مفهوم پیام دور باشد، نمره ی آن پیام را ( هر پیام یک نمره) کسب نمی کند ویا به میزان نقص، از نمره ی آن پیام کسر می شود.

تذکر:در ارزش یابی همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید

1-    ارزش یابی نباید موجب تضعیف علاقه ی دانش آموزان به درس قرآن شود. از این رو باید از سخت گیری های  بی جا پرهیز کرد یا به نحوی ارزش یابی را انجام داد که دانش آموزان آن را جزئی از فرایند یادگیری احساس کنند تا محیط اضطراب آور همراه با فشار روانی ایجاد نشود.

2-    مهارت روخوانی قرآن، به تدریج کسب می شود، از این رو نباید انتظار داشت که همه یا بیشتر دانش آموزان مهارت روخواننی آیات یک درس را در زمان تدریس به طور کامل کسب کنند. هر دانش آموز با توجه به استعدادخود، این مهارت را به تدریج در دروس بعدی به دست می آورد.

3-    با توجه به اصل تفاوت های فردی بهتر است از دانش آموزان ضعیف تر از قسمت های ساده ی کتاب پرسش کرد.

4-    فرصت رفع اشکال را برای دانش آموزان فراهم آوریدتا بتوانند اشتباه خود را تصحیح کنند. برای مثال، تذکر برای برگشت وصحیح خواندن، در صورتی که موجب اضطراب بیش تر دانش آموزان نشود،مناسب ومفید است.

 

+ نوشته شده توسط در شنبه 15 آبان1389 و ساعت 19:18 |

عموم اشکلات روخوانی دانش آموزان به ضعف مهارت روخوانی یا به عدم دقت، شتابزدگی، اضطراب وعدم اعتماد به نفس مربوط است.

توجه به اصول زیر برای توفیق بیشتر در رفع اشکالات روخوانی دانش آموزان ضروری است.

1-     رفع اشکال همراه با تشویق دانش آموز نسبت به آن چه  صحیح خوانده است انجام شود  تا موجب تقویت اعتماد به نفس او گردد.

2-     رفع اشکال باید به نحوی انجام شود که موجب اضطراب دانش آموز نشود.

3-     حتی المکان خود دانش آموز، اشکال خویش را برطرف کند.

4-     پس از خواندن صحیح توسط دانش آموزان دیگر ، دانش آموز متوجه خطای خود بشود وحتی الامکان ان را رفع کند.

5-     رفع اشکال ،موجب صرف وقت بیش از حد نشود.

6-     تسلط معلم بر روخوانی متن درس، موجب تشخیص بهتر اشکالات ورفع آن ها می شود.

7-     معلم نباید بلافاصله، حالت صحیح کلمه را بخواند ونیزاز دانش آموزان بخواهد که آن ها نیز چینین کاری نکنند.

8-     رفع برخی از اشکالات به تمرین بیش تر ومرور زمان نیاز دارد. از این رو، معلم نیاید انتظار داشته باشد که همه اشکالات بلافاصله برطرف شود.

باتوجه به اصول وقف معلم یکی از روش های زیر یا ترکیبی از آن ها را برای رفع اشکال انتخاب می کند. این روش ها عبارتند از:

1-      در ین قرائت دانش آموز، تذکر نمی دهیم، بلکه صبر می کنیم  تا پس از وقف در پایان سطر تذکر لازم داده شود.

2-      با تشویق دانش آموز، از اومی خواهیم که همان عبارت را با دقت بیشتر بخواند. این شیوه اشکال گرفتن، بیش تر زمانی مفید است که اشکال دانش آموز، به علت عدم دقت کافی یا شتابزدگی در خواندن باشد.

3-      توجه دانش آموزان کلاس را به کلمه غلط خوانده شده جلب کرده وبا طرح سوال، شکل صحیح وغلط کلمه را مقایسه می کنیم و از آن می خواهیم تا شکل صحیح  را بگویند. آن گاه از دانش آموزی کهکلمه را غلط خوانده بود می خواهیم که عبارت را با توجه بیش تر وبه شکل صحیح بخواند

4-      اگر به نظر می رسد کلمه یا عبارت غلط خوانده شده برای تعدای از دانش آموزان مشکل است، معلم کلمه یا عبارت را روی تخته نوشته واز همه دانش آموزان می خواهد تا با اشاره ی او، آن کلمه یا عبارت را به صورت بخش بخش بخوانند. ان گاه از دانش آموز اوّلی می خواهد تا عبارت را با دقت بیش تر و به شکل صحیح بخواند.

 مهم ترین علل بروز مشکلات در روخوانی قرآن

1-     عجله وشتابزدگی: از قرآن آموز می خواهیم که کلمات وعبارات را آرام وشمرده بخواند وبه حروف وحرکات نیز دقت کند.

2-     طولانی خواندن و وصل عبارت به یکدیگر: از او می خواهیم که کلمه کلمه، ترکیب ترکیب و جمله جمله بخواند، مانند آیات تقطیع شده در کتاب درسی.

3-     خجالت، اضطراب وعدم اعتماد به نفس: با برخوردهای مناسب وایجاد اعتماد به نفس این مشکل برطرف می شود. برخوردهای مناسب عبارتند از خوشرویی، تشویق، تغییر نوبت قرائت، قطع نکردن قرائت شاگرد، سوال وجواب درباره ی اشتباه با سایر دانش آموزان، عدم توبیخ او و....

4-     کم توجهب به حروف وحرکات و کلی خوانی کلمات وترکیبات: با جلب توجه قرآن آموزان به علائم وحرکات از طریق اشاره به بخش ها وبخش خوانی کلمات وترکیبات، این مشکل برطرف می شود.

5-     نمادها وترکیبات جدید ونامانوس نسبت به سواد فارسی: این موارد، با معادل های فارسی مقایسه شده وآموزش داده می شود؛ مانند

ءا مَنّا                      آمَنّا

6-     وجود حروف ناخوانا در بسیاری از کلمات وترکیبات آیات قرآن: گاهی دانش آموز خود به خود، آن را می خواند. با معادل سازی وتذکر نسبت به ناخوانا بودن این حروف، می توان مشکل را برطرف کرد؛ مانند    قالوا                        قالو

7-     وجود حروف ناخوانا در وسط بخش: در این موارد، باید پس از تشخیص حروف ناخوانا، حرکت قبل از آن ها، به تشدید یا ساکن وصل شود. مانند         بِالأ خِرَةِ

8-     توالی حروف ناخوانا واتصالات: در این موارد، باید پس از بخش خوانی واشاره به بخش های واتصالات بهره گرفت . مانند

یُؤمِنونَ بِالغَیبِ وَ یُقیمونَ الصَّلوة           

9-     ترکیب حروف: که باید از اشاره وبخش خوانی استفاده شود.

10-  جابه جایی حروف وحرکات: این مشکل در اثر تشابه کلماتف کلی خوانی وعجله پیش می آید. این موارد با بخش خوانی و شمرده خوانی اصلاح می شود. مانند:       یَعلَمونَ             یَعمَلونَ

11-  کم وزیاد کردن  تشدید: این اشکال بسیار زیاد پیش می آید. مانند:     اَیاکَ             اِیّاکَ

12-   نگاه کردن به خط قرآن واز حفظ خواندن: برای حل این مشکل نیز با طرح سوال های مناسب، توجه قرآن اموز را به خط قرآن جلب می کنیم.

+ نوشته شده توسط در شنبه 15 آبان1389 و ساعت 19:15 |

طرح سالانه درس هنر پایه پنجم ابتدایی   دبستان معلم    سالتحصیلی 90 - 89     نام آموزگار: قادر طلیعه

ماه

رشته

موضوع

نتیجه

مهر

نقاشی

دلخواه

 

تربیت شنوایی

شعر درس 1 هدیه های آسمان بصورت سرود اجرا گردد

 

قصه گویی

ارائه خاطره توسط دانش آموزان

 

نقاشی

مدرسه

 

کاردستی

ساختن پاکت

 

قصه گویی

تعریف قصه «عاشق کتاب»( صفحه 21 کتاب بخوانیم)

 

آبان

کاردستی

شکل سازی با کاغذهای  حلقه شده

 

نمایش

گفت وگوی دوکتاب درسی(صفحه 13 بخوانیم)

 

کاردستی

ساختن ظروف گِلی

 

تربیت شنوایی

شعر صفحه 33 هدیه آسمان به صورت سرود

 

نقاشی

چاپ انگشتی با آبرنگ

 

تربیت شنوایی

شعر«سلامتی وتندرستی» بصورت سرود(صفحه 42 بخوانیم)

 

آذر

نقاشی

دلخواه

 

قصه گویی

داستان زندگی یکی از پهلوان وشجاعان ( صفحه 39 بخوانیم)

 

کاردستی

شکل سازی با انواع مواد طبیعی

 

تربیت شنوایی

اجرای بازی گوش کن وپیدا کن

 

نقاشی

پاکیزگی وبهداشت

 

نمایش

نمایش زندگی یکی از دانشمندان(صفحه 55 بخوانیم)

 

دی

نقاشی

کتاب وکتاب خوانی

 

تربیت شنوایی

لطیفه وچیستان

 

کاردستی

شکل سازی با تا کردن کاغذ ومقوا(شکل های هندسی)

 

قصه گویی

خواندن کتابی درباره یکی از اختراعات یا کشف های بزرگ

 

نمایش

اجرای یکی از کارهای نیک را بصورت بی صدا(پانتومیم)

 

نقاشی

اسراف وصرفه جویی

 

بهمن

نقاشی

انقلاب اسلامی ایران

 

تربیت شنوایی

اجرای یکی از سرودهای انقلابی

 

کاردستی

شکل سازی با کاغذهای مچاله شده

 

قصه گویی

خواندن یکی از خاطرات انقلابی

 

نمایش

مصاحبه با یک رایانه

 

نقاشی

دلخواه

 

اسفند

قصه گویی

خواندن کتابی در مورد زندگی یکی از پیامبران بزرگ الهی

 

کاردستی

ساختن کارت تبریک

 

تربیت شنوایی

اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران

 

نقاشی

درختکاری

 

نمایش

مراسم اعلام قهرمانی یکی از قهرمانان هنگام ایستادن بر سکو

 

قصه گویی

خواندن زندگی نامه یکی از دانشمندان که برای سربلندی وعظمت ایران تلاش کرده است

 

فروردین

کاردستی

نقش آفرینی با شکل های هندسی

 

تربیت شنوایی

شعر صفحه 83 هدیه های آسمانبصورت سرود

 

نقاشی

عیدنوروز

 

نمایش

اجرای یکی از بازیهای محلی در کلاس یا حیاط مدرسه

 

اردیبهشت

ارتباط با طبیعت

جمع آوری برگ های درختان مختلف

 

نمایش

اجرای پانتومیم تقدیر وتشکر از کسانی که برآن ها زحمت کشیده اند

 

قصه گویی

داستان درس 20 هدیه های آسمان

 

کاردستی

ساختن جورجین

 

تربیت شنوایی

خواندن زندگی نامه یکی از هنرمندان ایرانی

 

نمایش

خواندن یکی از غزلهای حافظ و مصاحبه تخیلی با حافظ در باره آن

 

 

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 13 آبان1389 و ساعت 23:20 |

باسمه تعالی

نام درس: تاریخ        موضوع درس: حمله مغول به ایران         پایه:پنجم ابتدایی        مدت: ۵۰دقیقه

آموزشگاه: معلم        تعداد دانش آموزان: 28نفر               نام آموزگار: ***      تاریخ اجرا:

عناصر ترکیب سیستمی تدریس

تعیین  مفهوم محوری : آشنایی با حمله ی  مغول ها به ایران

تحلیل مفهوم:

-آشنایی  با حکومت  مغول ها

-آشنایی با زمینه حمله ی مغو ل ها به ایران

تنظیم اهداف جزئی وتعیین ساختار دانش

الف)حیطه ی شناختی (دانش)

-فراگیران می توانند بیان کنند که مغول ها چگونه به ایران حمله کردند.

-فرا گیران می دانند که حکومت مغو ل ها بعداز کدام سلسله بوجود آمدند.

-آشنایی دانش آموزان با  چنگیز خان .

ب)حیطه ی عاطفی (نگرشی)

-دانش آموزان به درس تاریخ و فهمیدن اتفاقات در زمان مغو ل ها علاقه نشان می دهند.

-علاقه مند به شنیدن نحوه ی تشکیل حکومت مغول ها می باشند.

-علاقه مند به فعالیت در گروه می باشند.

پ)حیطه ی روان حرکتی (مهارتی)

-چه عاملی باعث شد که مغول ها به ایران حمله کنند را شرح می دهند.

-دانش آموزان اتفاقات این درس را برای دوستان خود بیان می کنند.

-دانش آموزان علت عدم تسلط ایرانیان به بیگانگان را توضیح می دهند.

              برای مشاهده بقیه مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 27 شهریور1389 و ساعت 15:48 |
نمونه سوال امتحانی نوبت اول ریاضی پنجم ابتدایی۸۹-۸۸
+ نوشته شده توسط در سه شنبه 15 دی1388 و ساعت 21:25 |

باسمه تعالی

خانواده گرامی:

با عنایت به این که امسال مسئولیت تعلیم وتربیت فرزند شما را به بنده واگذار نموده اند خوشحالم . همانگونه برای رسیدن به مقاصد، برنامه ریزی دقیق لازم است لیکن نباید از نیروهای موثر در تحقق اهداف غافل بود ولازم است که به شناخت آنها اهتمام ورزیم. به همین منظور برخی از ویژگیها واصولی که من در کلاسم به آنها خواهم پرداخت در زیر می آید. امید آن دارم ، این اطلاعات ارتباط شما را با کلاس درس ما وآموزش فرزندتان تقویت کند واحساسی که از آن چه را که فرزندتان هر روز در کلاس تجربه می کند، به شما انتقال دهد ودر نهایت به رضایت شما بیانجامد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 22 مرداد1388 و ساعت 15:58 |
نمونه سوال خردادماه درس جغرافیا پایه پنجم ابتدایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه 12 تیر1388 و ساعت 23:28 |

باسمه تعالی

عناصر ترکیب سیستمی تدریس

تعیین مفهوم محوری: آشنایی با سوره ی بقره آیه 259 (درس هفت)

تحلیل مفهوم:

- آشنایی با آیه 259 سوره بقره

- آشنایی با قدرت مطلق خداوند

تنظیم اهداف جزئی وتعیین ساختار دانش

الف) حیطه شناختی (دانش)

- توانایی خواندن درس به صورت روان یا شبیه نوار(طبقه دانش)

- توانایی بیان کردن نمونه هایی از قدرت خداوند(طبقه فهمیدن)

- توانایی نوشتن داستانهایی که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند می باشد.(طبقه ترکیب)

ب)حیطه عاطفی (نگرشی)

- به شنیدن قرائت زیبا ی سوره ها وعبارات قرآنی وزیبا خواندن آنها علاقه مند است(طبقه دریافت کردن)

- به حفظ آیات قرآنی علاقه مند است (طبقه دریافت کردن)

- علاقه مند به شنیدن داستان های قرآنی دارد. (طبقه دریافت کردن)

- پذیرش این عقیده که هنگام قرائت قرآن با دقت به آن گوش کرد وساکت بود(طبقه ارزش گذاری)

- پذیرش این عقیده که قرآن را یاد گرفت وبه دیگران نیز آموخت(طبقه ارزش گذاری)

پ) حیطه روان حرکتی (مهارتی)

- درس را به صورت روان یا شبیه نوارمی خواند.

- برخی از عبارات ساده و کوتاه قرآن را معنا می کند.

- داستان این درس را برای دوستان خود تعریف می کند.

- نمونه هایی از قدرت خدا را بیان می کند.

تعیین سطح اداراکی وپیش دانستنیها

درکلاس سوم ابتدایی با آیه 255 سوره بقره آشنا شده است.

در سالهای ماضی با برخی از قدرت های خداوند آشنا شده است.

ارتباط درس با موضوعات دیگر

زیستی: توجه به آیه ی قرآنی وعمل به آن ها در زندگی روزمره

هنری: تلاوت کردن آیات قرآنی به صورت آهنگین.

دینی: اعتقاد به مطلق بودن قدرت خداوند.

اجتماعی: در گروه مشارکت داردوبه حقوق دیگران احترام می گذارد.

ارتباط درس با هوش های هفتگانه

بدنی حرکتی: فراگیران در آماده کردن وسایل وانجام دادن فعالیتهای مربوط در گروه مشارکت

می کند.

منطق ریاضی: با نظم وانسجام مخصوص درگروه فعالیت می کند.

وزنی موسیقیایی: از خواندن قرآن شبیه نوار لذت می برد.

لفظی زبانی: با همدیگر گفتگو می کنند- می خوانند- پاسخ می دهند- سئوال می کنند.

فضایی تجسسمی: خوب وبا دقت کافی می بیند ومشاهده مستقیم دارد.

درون فردی: در خواندن آیات اعتماد به نفس دارد- به علایق خود توجه داردوبیشتر به قدرت خدا فکر می کند.

برون فردی: در گروه با یگدیگر فعالیت می کنند وبه احساسات همدیگر توجه دارند.

الگوی تدریس: پیش سازمان دهنده

روش تدریس: توضیحی- نمایشی- همیاری (تلفیقی)

مدل کلاس: به صورت نعلی (U) وبهتر است هر گروه از چهار نفر بیشتر نباشد.

مواد آموزشی: کتاب، دستگاه CD، تلویزیون، نوار CD قرآن.

گام اول: ارائه ی پیش سازمان دهنده

الف) روشن ساختن منظور های درس :معلم موقیعت درس را مشخص کرده وبیان می کند که در این درس با آیه 259 سوره بقره آشنا می شویم که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند است.

 

 

ب) ارائه سازمان دهنده: در این مرحله با بیان نمونه ای از قدرت خداوند مثل تبدیل شدن عصای حضرت موسی (ع) به مار خشمگین یا نمونه هایی از قدرت خدا در طبیعت و... فراگیران را برای درس جدید آماده می سازیم.

پ) برانگیختن آگاهی از دانش مربوط: برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان سوالاتی درمورد نمونه های از  قدرت مطلق خداوند می پرسیم و فیلم کوتاهی که درباره معجزات پیامبران آماده کردیم نمایش می دهیم

گام دوم: ارائه ی مطالب یا وظیفه مورد نظر

الف)پیش خوانی آیات درس:به دانش آموزان چند دقیقه فرصت می دهیم که هر کدام آیه درس را آهسته برای خود بخوانند.

ب)روخوانی آیات درس:از هر دانش آموز می خواهیم یک سطر از آیه درس را با صدای بلند بخواند وسایر دانش آموزان نیز از روی کتاب خود خط ببرند وآموزگار برخواندن وخط بردن دانش آموزان نظارت می کند ودر صورتی که دانش آموزی در خواندن کلمه یا عبارتی اشکال داشته باشد آموزگار نباید مستقیماً خواندن صحیح کلمه یا عبارت را به او بگوید بلکه از سایر دانش آموزان کمک بگیرد در غیر این صورت آموزگار کلمه یا عبارت را به تخته نوشته و به صورت بخش بخش وبا کمک دانش آموزان رفع اشکال می نماید.

ج)قرائت همراه با نوار: قرائت آیه درس را از نوار آموزشی پخش می کنیم ،در حالی که دانش آموزان از روی کتاب خط می برند، بار اول گوش کرده وبار دوم همراه با نوار می خوانند به صورتی که صدای آن ها از صدای نوار آموزشی پایین تر باشد.

د)فردخوانی آیه درس: از دانش آموزان قوی تر ویا داوطلب بخواهید که هر کدام یک سطر ازآیه درس را حتی الامکان شبیه به نوار بخوانند.

گام سوم: تحکیم سازمان شناخت

الف) بررسی موضوع از جنبه دیگر: از دانش آموزان می خواهیم تا نمونه های دیگری از قدرت خدا را بگویند.

وبیان می کنیم  کار هایی را که انسان ها انجام می دهند ویا آن ها را می آفرینند ناشی از قدرت خدا است.

ب) بهبود فعالیت های یادگیری درس در کلاس: در این مرحله ضمن قرائت آیه توسط دانش آموزان معنی هر سطر نیز خوانده می شود.

پ) مطرح شدن انتقادهای دانش آموزان به محتوای درس: در این مرحله به سئوالاتی که ازطرف دانش آموزان بیان می شود پاسخ داده خواهد شد تا رفع اشکال گردد.

ت) واضح وروشن کردن موضوع :در این مرحله با توجه به داستان ومعنی آیه درس ،آن هایی که نشان دهنده قدرت مطلق خداوند است بیان می کنند.

 

تعیین تکلیف:

ودر پایان از دانش آموزان می خواهیم که برای جلسه آینده داستانی را که نشان دهنده قدرت خدا باشد از خواندن کتاب های دیگر یا با کمک گرفتن از بزرگترها  نوشته وبه کلاس ارائه دهند.

قرائت درس برای پدر ومادر وآماده تر شدن برای جلسه بعدی.   

 

+ نوشته شده توسط در جمعه 12 تیر1388 و ساعت 23:19 |