درس پژوهی

درس پژوهي برگردان واژه ژاپني  jugyokenkyu بمعني مطالعه يا پژوهش تشکيل شده است .kenkyu بمعني درس و jugyo بمعناي مطالعه يا پژوهش است . معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study است .

درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 25 آبان1391 و ساعت 10:54 |
ممکن است فرزند شما چپ دست باشد ، برای این عده از دانش آموزان چه کاری باید انجام دهیم؟ چرا برخی از افراد چپ دست هستند؟
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه 6 آذر1390 و ساعت 21:26 |

چهل گام در مسير ارائه ي الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در  برنامه ی درسی قرآن دوره ی ابتدايي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 مرداد1390 و ساعت 10:52 |

مقدمه

همان طور كه مي دانيد مقام معظم رهبري در روز معلم سال 1385 در بياناتي کاملاً صريح و شفاف درباره ي ضرورت توجه متوليان تعليم و تربيت کشور به جايگاه قرآن کريم در وزارت آموزش و پرورش فرمودند :

 « ... مسئله‏ي ديگري كه مي‏خواهم به عنوان يك نكته عرض كنم، مسئله‏ي قرآن در آموزش و پرورش است. قرآن در آموزش و پرورش حقيقتاً مهجور واقع شده است... علت اين است كه در دوراني طولاني، قرآن در آموزش وپرورش ما، به‏ خصوص در آن سنين يادگيري مهجور بوده يا اصلاً وجود نداشته است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، توقع اين بود كه يك كارِ كارستاني انجام بگيرد, البته كارهايي هم شده است، ليكن جاي حضور قرآن در دوره‏هاي گوناگون - چه دبستان، چه دبيرستان و چه راهنمايي - واقعاً خالي است. بايد فكر بشود. نه به شكل تحميلي، نه به شكل بيزاركننده و دوركننده؛ بلكه به شكل صحيح. امروز خوشبختانه حركت قرآني در كشور خيلي خوب است؛ ليكن در آموزش و پرورش بايد نهادينه شود؛ ما در اين زمينه, نيازمند تحول هستيم »

شايسته آن بود پس از فرمايش مقام معظم رهبري درباره ي مهجوريت قرآن در آموزش و پرورش, برنامه ريزي هاي کمي و کيفي مانند تشکيل معاونت قرآني, فعال سازی شوراهاي برنامه ريزي درحوزه هاي ستادي و کميته هاي اجرايي استاني و منطقه اي و مدرسه اي انجام مي شد و ضمن برگزاري همايش ها و سلسله نشست هايي به منظور شناسايي ابعاد مهجوريت قرآن در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش, به تبيين کارشناسانه  و ارائه راه کارهاي مناسب پرداخته مي شد؛ با اين وجود اگر امروز هم وضعيت فعلي جايگاه آموزش و فعاليت هاي قرآني در بزرگ ترين نهاد وزارتي کشور مورد بررسي, نقد و اصلاح قرارگيرد؛ قطعاً مي تواند منشاء خيرات و بركات فراواني شود, البته به شرطي كه علاوه بر بصيرت, با همت و کار مضاعف نيز همراه باشد.

در اين مجال اندک و با توجه به تنوع موضوعات ارائه شده, تنها به ارائه ي اجمالي مسائل مهم و قابل پيگيری در دوره ی ابتدايي, آن هم در قالب 40 نکته و پيشنهاد بسنده مي شود. اميد است بيان اين مطالب, قدمی هر چند کوچک اما مفيد در ترسيم مسير ارائه ی الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت در آموزش قرآن دوره ی ابتدايي محسوب شود.

انشاءالله

رضا نباتي

كارشناس قرآن دفتر برنامه ريزي و تاليف کتب درسي

کارشناس ارشد تعليم و تربيت اسلامي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 مرداد1390 و ساعت 10:48 |

حوزه‌ي يادگيري رياضيات

·        ر‌ياضيات ر‌يشه در قوه‌ تعقل انساني و نقشی مؤثر در درک قانونمندي طبيعت دارد.

·     ر‌ياضيات به عنوان علم مطالعه‌ الگوها و ارتباطات، هنری با نظم و سازگاری درونی، زبانی دقيق برای تعريف دقيق اصطلاحات و نمادها و ابزارکار در بسياری از علوم و حرفه‌ها تعريف شده است.

·    وجه مهم ر‌ياضی توانمند سازی انسان برای توصيف دقيق موقعيت‌های پيچيده، پيش‌بيني و کنترل وضعيت‌های ممکن مادي- طبيعي، اقتصادي، اجتماعي است. بنابراين، توانايي به كارگيري رياضي در حل مسائل روزمره و انتزاعي، از اهداف اساسي آموزش رياضي مي‌باشد.

ضرورت و كاركرد حوزه:

·    ر‌ياضيات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه جهت حل مشکلات زندگی در حوزه‌های مختلف به‌شمار می‌آ‌يد و دارای کاربردهاي وسيع در‌ فعاليت‌های متفاوت انسانی است.

·    ر‌ياضيات، موجب تربيت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسا‌ئل بتوانند به طور منطقی استدلال کنند، قدرت تجز‌يه و انتزاع داشته باشند و درباره‌ پد‌يده‌های پيرامونی تئوری‌های جامع بسازند.

·    از ا‌ين منظر، ر‌ياضي علمي است كه نقشي‌ مؤثر در شناخت طبيعت و دقت بخشي به مفاهيم سا‌ير علوم را داراست و نشان دهنده‌ چارچوب اصلي روش‌ها‌ي تفكر و فهم انساني است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه 11 مرداد1390 و ساعت 6:38 |

حوزه‌هاي يادگيري

     با ظهور سطحي از برنامه‌ريزي به نام برنامه درسي ملي، مفاهيم جديدي وارد ادبيات رشته‌ي برنامه‌ريزي درسي شد؛ مفهوم حوزه‌ي يادگيري يكي از آن مفاهيم است. جست‌و جو در اين مورد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اين مفهوم و مفهوم حوزه‌ي محتوايي توسط بسياري از افراد معادل يكديگر در نظر گرفته مي‌شوند؛ اما براي هيچ‌يك در دايره‌المعارف‌هاي برنامه درسي تعريفي ارائه نشده است. در برنامه درسي برخي كشورها مي‌توان تعريف حوزه‌ي يادگيري را يافت. به عنوان مثال در برنامه درسي نيوزلاند تعريف زير براي حوزه‌ي يادگيري ارائه شده است.

” The New Zealand Curriculum specifies seven essential learning areas which describe in broad terms the knowledge and understanding which all students need to acquire.”

" برنامه‌درسي نيوزلاند هفت حوزه‌ي يادگيري ضروري را مشخص مي‌سازد كه گستره‌ي دانش، و ادراكاتي كه همه‌ي دانش‌آموزان نياز به كسب آن دارند را شرح مي‌د‌هند."

همانطور كه مي‌بينيد در اين تعريف فقط به «گستره‌ي دانش و ادراكات مورد نياز دانش‌آموزان» اشاره شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در دوشنبه 10 مرداد1390 و ساعت 9:35 |

تاكيدات اصول انتخاب و سازماندهي محتوا

اصل دروني‌سازي

استفاده از الگوهاي هدف‌نويسي رايج، و جداسازي اهداف در سه حيطه‌ي دانستني‌ها، مهارت‌‌ها، و نگرش‌ها و به تبع آن جزئي‌سازي فعاليت‌ها و تجربيات يادگيري، مانعي در جهت يكپارچه‌سازي و دروني‌سازي يادگيري‌ها و ناكارآمدي آن‌‌ها به شمار مي‌آيد. در انتخاب و سازماندهي  محتوا، تجربيات يادگيري تدارك ديده شده از سوي برنامه‌ريزان و مربيان بايد در سه عرصه‌ي‌ علم، عمل و اخلاق به صورت يكپارچه و به‌هم پيوسته ارائه شود تا زمينه‌ كسب معرفت و در نتيجه شكل‌گيري دو صلاحيت مبنايي يعني تفكر، تعقل و ايمان را فراهم كند. در واقع برنامه‌ريزان، مولفان، و مربيان مي‌بايد هم خود را بر پرورش تفكر،  آن هم تفكري كه منجر به شكل‌گيري باورها و ايمان شود، قرار دهند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در یکشنبه 9 مرداد1390 و ساعت 8:25 |

چهارچوب برنامه درسي عناصري را تعريف مي‌كند كه براي تدريس و يادگيري در مدارس كشور،  بنيادي هستند. اين چهارچوب اصول و سياست‌هايي را بيان مي‌كند كه به كليه‌ي تدريس‌ها و يادگيري‌ها جهت مي‌دهد. محتواي برنامه‌ي درسي در بين عناصر و مؤلفه‌هاي نظام آموزشي از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است.  از طريق محتواست كه نظام آموزشي به طور مستقيم با شخصيت متربيان مرتبط مي‌شود و آثار گوناگوني در روح و روان آنان بر جا مي‌گذارد.  اين عنصر به دليل ويژگي‌ها و ماهيت خود از ديدگاه‌هاي فلسفي و باورهاي مختلف اثر مي‌پذيرد و هر ديدگاه فلسفي مي‌تواند به آن جهت خاصي ‌بخشد،  به همين دليل تعيين سياست‌هاي كلي و اصول مبنايي انتخاب محتوا در برنامه‌هاي درسي نظام آموزشي كشور بر اساس مباني ضرورت پيدا مي‌كند و كم توجهي به آن، محتوا و در نتيجه متربيان را از جهت‌گيري‌هاي اصلي نظام تعليم و تربيت رسمي كشور دور مي‌سازد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 8 مرداد1390 و ساعت 12:20 |

این که فرد خود یاد بگیرد از اتصال کلمه ای در یادگیری مطالب جدید استفاده کند. تنها راه درک افراد از قدرت واقعی روش اتصال کلمه ای است. این برای مطالب انتزاعی تر و نا آشنا تر بهتر است. همکاران نباید آن را تنها به شکل چیزی « خوب برای شاگردان» مطرح کنند. باید آن را در وجود خود درک کنند تا بتوانند ان را به خوبی درس دهند. بیایید درباره اش بیاندیشیم. این مطلب را شاید بتوان درباره ی همه ی الگوها بیان نمود.   

                                            ( از نامه مایک مک کیبن به بروس جویس)


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه 2 فروردین1390 و ساعت 23:55 |

باسمه تعالی

نام درس: بخوانیم وبنویسیم     موضوع درس: چشمه وچراگاه         پایه: اول ابتدایی        مدت: 45َ

 آموزشگاه: معلم              تعداد دانش آموزان: 28نفر        نام آموزگار:                تاریخ اجرا:  

عناصر ترکیب سیستمی تدریس

تعیین مفهوم محوری: آموزش صدا ونشانه ی ( چـ     چ )

تحلیل مفهوم

- آموزش نشانه ی (چـ چ )

- ایجاد توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده .

- شناخت حیوانات اهلی مانند : گوسفند و...

- شناخت چوپان ومسولیتی که دارد.

- آشنایی با چشمه  وچراگاه .

- تشخیص صدای ( چـ چ) در اول ، وسط وآخر کلمات .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه 27 اسفند1389 و ساعت 23:30 |
برای مشاهده بر روی دانلود کنید زیر کلیک نماید.( حجم ۶۸/۳ مگا بایت)

دانلود کنید ( تکالیف امتدادی 89 اول ابتدایی)

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 27 آبان1389 و ساعت 0:17 |

مقدمه

دیوید آزوبل یکی از روانشناسان بسیار نادری است که خود به طور هم زمان آموزش، یادگیری وبرنامه ی درسی را مخاطب می سازد. نظریه یادگیری معنی دار کلامی او سه مطلب را در نظر دارد: 1- چگونه دانش(محتوای برنامه درسی)سازمان می یابد.2- عقل چگونه برای جریان پردازش اطلاعات جدید(یادگیری)کار می کند.3-چگونه معلمان در هنگام ارائه مطالب جدید به شاگردان (تدریس)می توانند این نظرات درباره ی برنامه ی درسی ویادگیری را به کار گیرند.

الگوی سازمان دهنده از پیش برای استحکام بخشیدن به ساخت شناختیهای شاگردان تدوین گردیده است. آزوبل این اصطلاح را برای دانش فرد در هر زمان از مطلبی خاص واین که چه اندازه آن دانش خوب سازمان یافته وروشن استوار است،به کار می گیر(آزوبل،1963؛ ص 27). به بیان دیگر ، ساخت شناخت به این می پردازد که از یک رشته چه نوع دانشی،چه مقدار وتاچه اندازه در ذهن ما خوب سازمان یافته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در شنبه 15 آبان1389 و ساعت 19:24 |

باسمه تعالی

نام درس: تربیت بدنی      نام بازی: حرکات پایه(پرتاب از بالا)         پایه: اوّل ابتدایی          مدت: 45َ

آموزشگاه: معلّم     تعداد دانش آموزان: 28نفر      نام آموزگار: *********     تاریخ اجرا:10/12/88

تعیین مفهوم محوری : مهارت در پرتاب کردن ( پرتاب یک دستی) پرتاب از بالا

تحلیل مفهوم

-        پرورش قابلیت های جسمانی مانند سرعت ، قدرت عمومی ، چالاکی و...

-        ازدیاد سطح اطلاعات ، رعایت موارد ایمنی ، استفاده درست از وسایل موجود و...

-        پرورش مهارت اجتماعی از قبیل احساس مسولیت ، پیروی از قانون ، همکاری ، دوستی و پشتکار در حصول به هدف .

-        پرورش اخلاقی دانش آموزان مانند: نظم وانضباط در فعالیت های گروهی ، رعایت حقوق دیگران ، تلاش وهمکاری برای رسیدن به هدف واحد وقبول مسولیت .

برای دیدن ادامه سناریو آموزشی بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در جمعه 6 فروردین1389 و ساعت 17:58 |

باسمه تعالی

طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه اوّل ابتدایی سالتحصیلی 89 – 88

تنظیم کننده: قادر طلیعه               آموزشگاه ابتدایی معلّم

ماه

هفته

روز

تاریخ

فصل

صفحه

اهداف

مهــــر

هفته اول

یکشنبه

5/7

اول

2

برای آشنایی با اهمیت حواس آماده می شود.

دوشنبه

6/7

اول

3

با دقت محیط اطراف خود را می بیند واطلاعات جمع آوری می کند

سه شنبه

7/7

اول

4

با گوش دادن اطلاعات جمع آوری می کند.

هفته دوم

یکشنبه

12/7

اول

5

با لمس کردن چیزها آن ها را بشناسد.

دوشنبه

13/7

اول

6

با بوییدن چیزها آن ها را بشناسد.

سه شنبه

14/7

اول

7

هفته سوم

یکشنبه

19/7

اول

8

با چشیدن چیزها آن ها را شناسایی کند.

دوشنبه

20/7

اول

9

با مشاهده محیط اطراف خوداشیا وپدیده هارا شناسایی کند

سه شنبه

21/7

اول

10

با چگونگی مراقبت از چشم وگوش آشنا شود.

با عوامل موثر در آسیب رساندن به چشم آشنا شود.

هفته چهارم

یکشنبه

26/7

اول

11

دوشنبه

27/7

اول

ارزش یابی

سه شنبه

28/7

دوم

12

برای ورود به بحث سلامتی آماده می شود.

آبـان

هفته اول

یکشنبه

3/8

دوم

13

باکارهایی که به حفظ سلامتی کمک می کند آشنا می شود.

دوشنبه

4/8

دوم

14

صبحانه را به عنوان مهم ترین وعده غذایی بشناسد.

مسواک زدن به سالم ماندن دندان ها کمک می کند.

سه شنبه

5/8

دوم

15

به اهمیت نظافت ورعایت پاکیزگی در سالم ماندن بدن پی ببرد.

هفته دوم

یکشنبه

10/8

دوم

16

با برخی از راه های پیشگیری ومبارزه با بیماری ها آشنا   می شود.

دوشنبه

11/8

دوم

17

سه شنبه

12/8

دوم

18

با برخی از نکات ایمنی آشنا می شود.

هفته سوم

یکشنبه

17/8

دوم

19

دوشنبه

18/8

دوم

ارزش یابی

سه شنبه

19/8

سوم

20

برای ورود به بحث جانوران آماده می شود.

هفته چهارم

یکشنبه

24/8

سوم

21

درباره رفتارهای جانوران اطلاعات جمع آوری می کند.

دوشنبه

25/8

سوم

22-25

 

از طریق مشاهده وجمع آوری اطلاعات با گوناگونی جانوران از نظر شکل واندازه ونیز با جانورانی که در آب وخشکی زندگی می کنند، آشنا می شود.

برای دیدن ادامه طرح درس سالانه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه 22 بهمن1388 و ساعت 17:56 |